Vitaliteit is een reis, een avontuur wat je met jezelf aangaat. Een avontuur vol nieuwe belevenissen. Hoe ziet jouw route er uit?

Achtergrond

FAAM  Vitaal opereert vanuit een breder perspectief dan alleen gezonde voeding en voldoende bewegen. Op basis van de 4 kernkwadranten fysiek (gezonde levensstijl), mentaal (positieve levenshouding), sociale omgeving (gezonde werk/privé balans) en zingeving (positief levensdoel) brengen we jouw huidige vitaliteit in beeld. De blauwdruk van jouw vitaliteit. Waar sta je nu en wat kan je nog doen om jouw vitaliteit te optimaliseren. De blauwdruk geeft inzicht, leidt tot zelfreflectie, bewustwording en zelfregie.

Mijn aanpak

Ik creëer overzicht en breng in kaart wat er speelt in jouw huidige vitaliteitssituatie. Door het aangaan van de dialoog komen we bij de kern. De kern die er toe doet, de kern die zorgt voor de juiste ingang. Er ontstaan inzichten die leiden tot ruimte voor beweging. Beweging die bijdraagt aan jouw groei. De vitaliteitsreis kan beginnen met als resultaat een vitaler mens.

Hoe

Wanneer beide partijen aangeven met elkaar het vitaliteitstraject te willen aangaan ontvangt de client een digitale vitaliteitsvragenlijst. De analyse op deze vragenlijst dient als basis voor de verdiepingsdialoog. De informatie uit de analyse en de verdiepingsdialoog worden samengevat in een vitaliteitsrapportage. De rapportage geeft een helder en duidelijk beeld van jouw huidige vitaliteit in combinatie met een advies. De vitaliteitsrapportage wordt in een tweede gesprek besproken met de client. Naar aanleiding van dit gesprek kan een mogelijk vervolgtraject worden ingezet.

Voor wie

Particulieren/ werknemers

Je krijgt overzicht in waar je naar toe wilt en aan welke knoppen er gedraaid moet worden. De knoppen staan voor de uitdagingen die je hebt te doorstaan om je doel te bereiken. Bij het samenstellen van deze blauwdruk gaan we de diepte in en komen we tot de kern. Je krijgt een beeld van jouw belemmeringen, mogelijke hulpbronnen en nieuwe inzichten. Samen kijken we wat er voor nodig is om deze uitdagingen aan te gaan.

Bedrijven

Ook bij bedrijven is het belangrijk dat vitaliteit meer is dan gezonde voeding en voldoende bewegen.

Met behulp van de vitaliteits blauwdruk krijgt u inzicht in; welke behoeftes er zijn vanuit de werknemer? Hoe geven we deze al vorm en welke mogelijkheden zijn er nog meer? Is er voldoende draagvlak en wat draagt aan echt succes?

Het resultaat een vitaliteitsplan met toegevoegde waarde voor u als werkgever en voor de werknemer.

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin